Uncategorized

april 21, 2023

God effekt av å få veiledning etter arbeidsmiljøkartlegging

Forskere ved STAMI har undersøkt om tilbakemeldingsmøter etter arbeidsmiljøkartlegginger kan bidra til å styrke arbeidsmiljøet, bedre helsen og redusere sykefravær i gjenvinningsindustrien.
januar 13, 2023

Skal din bedrift være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste?

Har du mottatt brev fra Arbeidstilsynet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste? Arbeidstilsynet får mange spørsmål om bedriftshelsetjeneste nå. Se om du finner det du lurer på her.
november 16, 2022

Økt oppmerksomhet om tilknytning til og bruk av BHT

Bedriftshelsetjenesten (BHT) spiller en viktig rolle i virksomheters forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Framover skal Arbeidstilsynet oftere kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. Vi kontrollerer også om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør.
oktober 16, 2022

Grip inn ved mobbing

Omtrent 89 000 personer rapporterer at de minst én gang i måneden blir utsatt for mobbing på arbeidsplassen, viser tall fra Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Det er 3,5 prosent av alle arbeidstakere i norsk arbeidsliv.   
september 26, 2022

Er det greitt å senke temperaturen på arbeidsplassen?

–  Arbeidsmiljølova seier ikkje noko om temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler ikkje innetemperaturar under 19°C i arbeidslokale som kontor, skolar, barnehagar og andre arbeidsplassar der ein gjer lett fysisk arbeid, seier Gunn Robstad Andersen som er seksjonsleiar i Arbeidstilsynet.
juni 2, 2022

Appen ‘Strømulykke’ bidrar til meir kunnskap om straumskadar

Ifølge tal frå Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) blir om lag 3000 personar i Noreg råka av straumskader kvart år, og dei fleste av desse ulykkene skjer i arbeidssamanheng. Straumulykker kan gi umiddelbare skadar, som brannskadar og hjartestans, og seinskadar i form av muskel- og skjelettplagar, psykiske lidingar og skadar på nervesystemet.
mai 20, 2022

Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid

Ti prosent av landets yrkesaktive melder at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy, at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt. Hva gjør det med oss?
april 11, 2022

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022

Ti prosent av landets yrkesaktive melder at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy, at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt. Hva gjør det med oss?
mars 18, 2022

Arbeidsgivers styringsrett og krav om vaksine, test eller bruk av beskyttelsesutstyr

Ti prosent av landets yrkesaktive melder at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy, at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt. Hva gjør det med oss?