dk@duoduo.no

november 15, 2023

Korte inngrep kan frigjere mykje asbest

Sjølv ved kortvarig arbeid med asbesthaldige materiale kjem det mykje asbestfibrar i lufta. Derfor er det viktig å vite kva materiale som er brukt, før ein startar med renovering eller rivning av eldre bygg.
november 1, 2023

Nyhetsbrev til bedrifter som har deltatt på våre kurs om sikker bruk av Isocyanater.

BHT Bergen har hatt stor glede av å holde kurs for mange ulike bedrifter. I etterkant av kursene har vi fått en del spørsmål fra kursdeltagere. […]
november 1, 2023

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Endret krav for oppretttelse av værneombudVirksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, kan det […]