God effekt av å få veiledning etter arbeidsmiljøkartlegging