Artikler

februar 22, 2024

Her lagar dei ein plan for eit betre arbeidsmiljø

Omtrent 89 000 personer rapporterer at de minst én gang i måneden blir utsatt for mobbing på arbeidsplassen, viser tall fra Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Det er 3,5 prosent av alle arbeidstakere i norsk arbeidsliv.   
februar 12, 2024

Kan redusere vibrasjon frå verktøy med 75 prosent

Omtrent 89 000 personer rapporterer at de minst én gang i måneden blir utsatt for mobbing på arbeidsplassen, viser tall fra Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Det er 3,5 prosent av alle arbeidstakere i norsk arbeidsliv.   
november 30, 2023

For arbeidsgiver – seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen setter seksuell trakassering på dagsorden med en felles kampanje «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».
november 15, 2023

Korte inngrep kan frigjere mykje asbest

Sjølv ved kortvarig arbeid med asbesthaldige materiale kjem det mykje asbestfibrar i lufta. Derfor er det viktig å vite kva materiale som er brukt, før ein startar med renovering eller rivning av eldre bygg.
november 1, 2023

Nyhetsbrev til bedrifter som har deltatt på våre kurs om sikker bruk av Isocyanater.

BHT Bergen har hatt stor glede av å holde kurs for mange ulike bedrifter. I etterkant av kursene har vi fått en del spørsmål fra kursdeltagere. […]
november 1, 2023

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Endret krav for oppretttelse av værneombudVirksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, kan det […]
april 21, 2023

God effekt av å få veiledning etter arbeidsmiljøkartlegging

Forskere ved STAMI har undersøkt om tilbakemeldingsmøter etter arbeidsmiljøkartlegginger kan bidra til å styrke arbeidsmiljøet, bedre helsen og redusere sykefravær i gjenvinningsindustrien.
januar 13, 2023

Skal din bedrift være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste?

Har du mottatt brev fra Arbeidstilsynet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste? Arbeidstilsynet får mange spørsmål om bedriftshelsetjeneste nå. Se om du finner det du lurer på her.
november 16, 2022

Økt oppmerksomhet om tilknytning til og bruk av BHT

Bedriftshelsetjenesten (BHT) spiller en viktig rolle i virksomheters forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Framover skal Arbeidstilsynet oftere kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. Vi kontrollerer også om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør.