Kurs & webinar

NOVEMBER 2022

VOLD OG TRUSLER PÅ ARBEIDSPLASSEN.


Er din arbeidsplass godt nok forberedt på uønskede hendelser?
Vi inviterer til en presentasjon av vårt nye beredskapskurs om Vold og trusler på arbeidsplassen. Kurset er et resultat av et samarbeid mellom tre eksperter innenfor fagfeltene bedriftshelsetjeneste, psykiatri og beredskapstrening og har tidligere blitt gjennomført med stor suksess ved to videregående skoler i Bergen.. Les mer her

Dato: 1. november 2022
Tid: 1400 - 1500
Sted: RelOn Nutec Bergen, Gravdalsveien 255, 5165 Laksevåg
Pris: Gratis


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden.

NOVEMBER 2022

DIGITALT HMS-KURS FOR LEDERE


Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. På dette kurset gis det grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet:
Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Arbeidsgivers plikter.
Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.

Dato: mandag 21. november 2022
Tid: 0830 -1500
Sted: Digital live undervisning
Pris: 3000,- inkl kursbevis


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden med bedriftsnavn og navn på deltakere og merk med HMS kurs for leder.

NOVEMBER 2022

DIGITALT HMS-KURS FOR VERNEOMBUD


Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5). Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMSarbeidet.

Dato: 21., 23. og 25.november 2022
Tid: 0830 -1500 - Onlinekurs og hjemmeoppgave kommer i tillegg
Sted: Digital live undervisning
Pris: 7000,- inkl kursbevis


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden med bedriftsnavn og navn på deltakere merk med HMS kurs for VO + AMU.

NOVEMBER 2022

DIGITALT HMS-KURS FOR AMU REPRESENTANTER


Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5). Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMSarbeidet.

Dato: 21., 23. og 25.november 2022
Tid: 0830 -1500 - Onlinekurs og hjemmeoppgave kommer i tillegg
Sted: Digital live undervisning
Pris: 7000,- inkl kursbevis


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden med bedriftsnavn og navn på deltakere merk med HMS kurs for VO + AMU.


NOVEMBER 2022

GRATIS WEBINAR OM PSYKISK HELSE


Hva gjør du som leder og kollege når du mistenker at en medarbeider har psykiske vansker?

Dato: 30. november 2022
Tid: 14:00-15:30
Sted: Digital via teams
Pris: Gratis


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden med bedriftsnavn og navn på deltakere merk med webinar om psykisk helse


KURS VI TILBYR ETTER AVTALE

VOLD & TRUSLER PÅ ARBEIDSPLASSEN


Vold og Trusler kurset inneholder en teoretisk del hvor sentral tematikk er knyttet til hvordan en opptrer i møtet med vold og aggresjon. I forkant av kurset gjennomføres en digital kartlegging av risikoforhold i bedriften. denne kartleggingen utføres av bedriftshelsetjenesten og er basert på verktøy fra arbeidstilsynet. Les mer om kurset her

Varighet: 1 dag
Dato & tid: Etter avtale
Sted: Etter avtale
Pris: 50.000 for opp til 12 deltagere


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden.


KURS VI TILBYR ETTER AVTALE

KURS I LIVREDDENDE FØRSTEHJELP


På dette kurset gis det grunnleggende innføring i det viktigste innen livreddende førstehjelp tilpasset bedriftens behov:
Varsling, Pasientundersøkelse (BLÅS), Frie luftveier, Bevisstløshet og sideleie, Hjerte- lungeredning, Bruk av hjertestarter, Fremmedlegeme i luftveier, Blødninger, Brannskader, Epilepsi, Hjerneslag

Dato & tid: Ta kontakt for å avtale
Sted: Vi kommer gjerne til din bedrift
Pris: Avhengig av antall deltagere og ønsket tidspunkt


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden.


KURS VI TILBYR ETTER AVTALE

KURS I FYSISK ARBEIDSMILJØ


På dette kurset gis det grunnleggende innføring i hvordan skape et trygt fysisk arbeidsmiljø. Kurs kan inneholde temaer som ergonomi, håndtering av kjemikalier, støy & støv, og mer - avhengig av bedriftens behov.

Dato & tid: Ta kontakt for å avtale
Sted: Vi kommer gjerne til din bedrift
Pris: Avhengig av antall deltagere og ønsket tidspunkt


Meld interesse via kontaktskjemaet nederst på siden.


Meld din interesse på våre kurs.


Fyll inn alle feltene så tar vi kontakt med deg.

Har vi ikke det rette kurset for din bedrift i kalenderen?
Fyll inn hvilket kurs du ønsker i feltet "Hvilket kurs er du interessert i?"


   

  Rune Monsen AS

  Å være betongsager byr på mange risikofaktorer. I samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste BHT Bergen AS legger ledelsen til rette for god ergonomi, beviste valg for egen og andres sikkerhet, og et godt forhold til egen helse. Fraværet i 2013 var 2,85%. I 2014 har vi hatt én fraværsskade og totalt én…

  Rune Monsen

  Daglig leder

  Bergen Dinitrolsenter

  Vi har vært tilknyttet BHT Bergen siden høsten 2010, og har bare positive opplevelser som kunde hos dem. BHT Bergen er flink å tilpasse seg våre behov for veiledning samt kurs. Vi har benyttet dem i forbindelse med både forebyggende helsevern samt behandling av muskelplager. Kort sagt. Kjempefornøyd…

  Knut Iversen

  Daglig leder

  St. Paul skole

  Grunnkurs i livreddende førstehjelp av Dörte Jensen BHT Bergen AS Mobil: 45883919 Dörte har hatt tre gruppeundervisningsøkt for personalet på St.Paul Grunnskole i livreddende førstehjelp. Hun viste i sine timer en metodisk tydelig tilrettelegging. Med sitt blide, energiske og entusiastiske vesen, ha…

  Ronny Michelsen

  Rektor

  Myrbø Dyreklinikk

  Jeg vil rose BHT Bergen AS for en fantastisk innsats og oppfølging de gjør når vi får et akutt behov for hjelp av dem i bedriften vår. Det er ingen problem å få kontakt med dere og dere «tar ballen» og følger opp videre og finner løsninger som er skreddersydd for oss og hjelper oss enorm…

  Gisela Kruse

  AB Elektro AS

  Svært fornøyd med god oppfølging og hjelp i forbindelse med vårt HMS arbeid. Vi har fått god oppfølging av vernerunder/ rutiner og gode HMS planer som vi bruker i vårt daglige arbeid.

  Svein E. Vikøren

  Daglig leder/ installatør

  Kantega AS

  Vi i Kantega er IT-konsulenter, og sitter mye av tiden foran datamaskinen. Det er viktig for oss å ha fokus på ergonomi og HMS, slik at vi unngår belastningsskader og holder oss friske, og det hjelper BHT Bergen oss med på en glimrende måte! Vi får hjelp til ergonomigjennomgang, vernerunder, helseko…

  Ove Gram Nipen

  DK Bilskadesenteret AS

  Vi, DK Bilskadesenter Vest AS har i flere år hatt et enestående samarbeid med BHT. BHT bistår oss med alt fra årlige legekontroller på våre ansatte, bistand og oppfølging rundt HMS systemer, Verneombudskurs og førstehjelpskurs. BHT er raske på banen ved behov noe som er en stor fordel for oss som ku…

  Trond Heggebø

  Daglig leder / CEO

  Bonnie Frisør

  Jeg som leder har fått en mye lettere hverdag etter at vi inngikk avtale med BHT Bergen. Vi er svært fornøyd med alternativene de har å tilby, og gjennomføringen. Både leder og ansatte føler seg godt ivaretatt. 

  Gunn Christiansen Bonnie

  Daglig leder/Frisør

  Bijak Maskin AS

  Vi takker så mye for god veiledning og oppfølging i året 2021.12.02 Dette gjelder både for oppfølging av HMS delen i vårt foretak, og all hjelp med oppfølging av søknad til Miljøfyrtårn sertifisering. Vi håper det gode samarbeidet fortsetter i 2022.

  Arve Nielsen

  Tak og Pris

  Tak og Pris har vært kunde ved BHT Bergen siden 2015. BHT Bergen som bedriftshelsetjeneste har bistått Tak og Pris på en rekke områder de årene vi har vært kunde. Kompetansen er meget bra, og alle henvendelser vi har hatt blir besvart fortløpende. BHT Bergen leverer kvalitet i alle ledd, og vi er to…

  Bjarte Nordhus

  Daglig Leder

  De Capo og Vice Capo Salongene

  Som bedriftskunde hos BHT Bergen AS har vi blitt møtt av en smilende og støttende Bedriftshelsetjeneste.  For oss som frisørbedrift har vi blitt godt ivaretatt og fått skreddersydd hms-tilbudet for vår bransje. Vi har fått muligheten til å sette oss inn i det som har av betydning for oss og dermed b…

  Marianne Bartnes

  Administrasjonsansvarlig

  Renholdsbedriften AS

  Vi er veldig fornøyde med hjelpen og oppfølgningen vi har fått av BHT Bergen. De svarer raskt og informativt på både store og små henvendelser. De er et team med mye kompetanse og yter virkelig det lille ekstra. Vi anbefaler BHT Bergen og har bare gode ting å si om dem.

  Frida Dalsbø

  Økonomiansvarlig

  Studio Su Sørås AS

  En trygghet å ha en så dyktig gjeng fra BHT Bergen og søke råd, kurs og veiledning hos. God oppfølging lett å ta kontakt med og gir rask tilbakemelding. Ville ikke vært dere foruten.

  Signy Unger

  Anettes Salong

  Vi er veldig fornøyd med BHT Bergen AS som er vår bedriftshelsetjeneste. Bedriftslege Kirsten Rokstad er alltid til stede for oss, og Dorte holder supre kurs i salongen og følger oss opp med årsplaner og informerer oss om HMS kurs og lignende.

  Anette Nybø