ISO-SERTIFISERING

ISO 9001/14001


For virksomheter som deltar i anbudsprosesser og ønsker å dokumentere at man har et velfungerende kvalitetssystem, så er sertifisering i henhold til ISO 9001-standarden et godt valg.

BHT Bergen AS har personell som har lisens som sertifisert revisjonsleder kvalitet (QLA) og bistår bedrifter fram til sertifsering. Selve sertifiseringen utføres av bedrifter som har egen akkreditering.

ISO 9001:2015 er den gjeldende internasjonale standarden for kvalitetssystem. En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at din virksomhet jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser og blir mer effektiv i det man driver med. ISO 9001 kan brukes av både private og offentlige virksomheter, uavhengig av hvordan virksomheten er organisert, produkt- og tjenestetype, og uavhengig av størrelse.


Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

1. Kundefokus
2. Lederskap
3. Menneskers engasjement
4. Prosesstankegang
5. Forbedring
6. Bevisbasert beslutningstaking
7. Relasjonsledelse


Et viktig formål med ISO 9001 sertifisering, er å oppnå økt kundelojalitet og øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger. Ved å følge kvalitetssystemet vil virksomheten jobbe smartere og på den måten spare tid, penger og ressurser. Kvalitetssystemet bidrar til å redusere feilproduksjon gjennom å forbedre virksomhetens prosesser og føre til mer effektiv bruk av egne ressurser. Kvalitetsledelse gir virksomheten konkrete verktøy for tydelige og effektive interne prosesser, som har til hensikt å engasjere og motivere egne medarbeidere. I følge Standard Norge er mer enn 1,1 millioner ISO-9001-sertifikater utstedt verden over.