Økt oppmerksomhet om tilknytning til og bruk av BHT