Vi inviterer til gratis webinar om AKAN

Vi inviterer til gratis webinar om AKAN

1.desember 2020 kl. 10:00 – 11:00

Hensikten med AKAN (arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) er å sette det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefravær reduseres, og effektivitet og livskvalitet økes. Konkret betyr dette:

  • Sette ledere og ansatte i stand til å ta opp bekymringer så tidlig som mulig
  • Bidra til at ansatte med rus- eller spilleproblemer får et tilbud om hjelp så tidlig som mulig

I enhver bedrift er gode AKAN rutiner viktig og med den pågående pandemien kan behovet for et fungerende AKAN system være enda mer tilstede.
Pandemien påvirker oss forskjellig. Noen arbeidstaker ha en unormal arbeidshverdag og noen kjenner kanskje på usikkerheten for egen jobb og økonomi.
Noen har hjemmekontor og må være isolert fra kolleger, andre er isolert fra familie og venner. Noen kan oppleve sykdomsangst.
I tillegg går vi nå inn i juletiden, som kan være ekstra vanskelig for sårbare grupper.
Det er derfor viktig at dere som arbeidsgiver, og dere med personalansvar, gjør det dere kan for å fange opp ansatte som har behov for ekstra hjelp eller støtte.

På vårt AKAN webinar får dere en innføring i hvordan dere kan forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk i deres bedrift, og hvordan dere enkelt kan implementere arbeidet i deres HMS rutiner.

Se vedlagt invitasjon for agenda og påmelding.

Du kan også enkelt melde deg på ved å svare direkte på denne e-posten.