Les Mer

Hva bør du som tilbyder vite om offentlige anskaffelser?

-Gratis temamøte for medlemsbedrifter og andre interesserte-

BHT Bergen AS holder onsdag den 18. september kl 1530-1700 temamøte for medlemsbedrifter og andre interesserte.
Møtet er gratis og holdes i møterommet i Lagunen Storsenter.

Forelesere :
Arild Richard Johansen er seniorrådgiver hos Odin Prosjekt AS og arbeider til daglig med problemstillinger knyttet til anskaffelser på vegne av kommuner og andre offentlige etater.
Steinar Forshei er daglig leder i BHT Bergen AS. Han er også konsulent og sertifisør for Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Tema :
1. Presentasjon av gjeldende regelverk og trender innen offentlige anskaffelser, særlig med blikk på det økte fokus som en nå ser vedr miljø. ARJ

2. Presentasjon av ISO 9001-2015 og Miljøfyrtårnsertifisering som hjelpemidler for å vise at bedriften har velfungerende system både for kvalitet og ytre miljø (SF)
Påmelding :
www.bhtbergen.no ? fyll ut kontaktskjema og angi at det gjelder møte onsdag 18.september på Lagunen Storsenter.
I påmeldingen kan du gjerne si litt om virksomheten som du kommer fra.
Dersom det er ønskelig om nærmere veiledning vedr IS0 9001/Miljøfyrtårn/ HMS eller andre spørsmål om bedriftshelsetjeneste så kan du sende en mail til kontakt@bhtbergen.no