INVITASJON TIL NYTT GRATIS LEDERFORUM FOR VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER

INVITASJON TIL NYTT GRATIS LEDERFORUM FOR VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER

Tema: Alle bedrifter i Norge kan nå kalle seg en IA-bedrift, men hva betyr den nye IA-avtalen for din bedrift?
Sykefraværsoppfølging- og den nye IA avtalen. Tips og råd fra Jarle Berge som er IA rådgiver på Nav Arbeidslivssenter Vestland
Tid: Torsdag 12. mars 2020 kl 15:00 – 17:00

Sted: Lagunen Storsenter, det store møterommet i 2. etg i den gamle delen. Se skilt til Lagunen Senterforening, men vær obs på at dette kontoret er i etasjen under møterommet. Ring 45883919 om du ikke finner frem.
Pris: Gratis for våre medlemsbedrifter
Påmelding: Sendt e-post med navn og bedrift til dj@bhtbergen.no
Velkommen