HMS-KURS FOR LEDER FEBRUAR 2020

HMS-KURS FOR LEDER FEBRUAR 2020

Arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS opplæring ift AML §3-5.
På dette kurset gis det grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidetTid: Mandag 3.februar 2020 kl 0915 -1500
Et onlinekurs kommer i tillegg
Sted: Lagunen (lokalene til Centrum Traffikskole, Laguneveien 11, 5239 Rådal)
Pris: 3000,- inkl. onlinekurset, kursmateriell og lunsj
Påmelding: Send e-post til dj@bhtbergen.no med bedriftsnavn og navn på deltakere og merk med HMS kurs for leder
Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift
Etter kurset skal deltaker:
• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir