LES MER 5

Invitasjon til nytt gratis lederforum for våre medlemsbedrifter

Tema: «Daglig leder og alle de andre «hattene» som hører med – Hvordan klarer man å oppfylle alle rollene og holder oversikten?»

Denne ledersamlingen skal sette de utfordringene som eiere og daglige ledere møter i sin arbeidshverdag i fokus og vi diskuterer mulige løsninger i plenum.
Tid: Mandag 2. desember 2019 kl 15:00 – 17:00
Sted: Lokalene til Paradis Helse, Sandbrekkevegen 13, 5231 Paradis
Pris: Gratis for våre medlemsbedrifter
Påmelding: Sendt e-post med navn og bedrift til dj@bhtbergen.no
Vi har begrenset plasskapasitet og det er derfor første mann til mølla prinsippet. Velkommen 😊