LES MER 3

NYTT HMS KURS FOR VERNEOMBUD OG MEDLEMMER AV AMU

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).

HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer:

3 kurssamlinger

Dato: Mandag 4. november, mandag 11. november og mandag 18. november
Tid: alle dager fra kl 09-15:00
Onlinekurs og hjemmeoppgave kommer i tillegg og må leveres innen 11.desember 2019
Sted: Lagunen (lokalene til Centrum Traffikskole, Laguneveien 11, 5239 Rådal)

Pris: Kr.7000,- (derav 1000,- for onlinekurset) inkl lunsj alle dager og kursmateriell
Påmelding: Send e-post til kontakt@bhtbergen.no med bedriftsnavn og navn på deltakere eller bruk vårt kontaktskjema: http://www.bhtbergen.no/kontakt-oss/ merk med «Påmelding HMS kurs for verneombud/AMU november 2019 bedrifts og deltakers navn»

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Gjennomgang av utførelse av arbeid, verktøy og veiledning til kartlegging og risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll ? Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift
• Etter kurset skal deltaker:
• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir
• Har laget HMS kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner for bedriften
• Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift