LES MER 3

INVITASJON TIL GRATIS LEDERFORUM OM “MOTIVERENDE LEDERSKAP” FOR VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER

 

Vi i BHT Bergen ser at lederne i mange av våre medlemsbedrifter har en utfordrende og ofte ganske ensom jobb.
Vi ønsker derfor å etablere et lederforum der vi setter et tema på dagsordenen, vår psykologspesialist Elisabeth Jebsen Marek vil innlede om temaet
og utover det blir det anledning til erfaringsutveksling og diskusjon.
Vi tar gjerne imot innspill til tema, men vårt første lederforum vil ha som tema: “Motiverende lederskap”.

Tid: Mandag 17.juni 2019 kl 15:30 – 17:00
Sted: Lokalene til Paradis Helse, Sandbrekkevegen 13, 5231 Paradis
Pris: Gratis for våre medlemsbedrifter
Vi har begrenset plasskapasitet og det er derfor første mann til mølla prinsippet.

Påmelding: Sendt e-post til dj@bhtbergen.no