LES MER 3

HMS KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU MEDLEMMER FEBRUAR 2020

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).
Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Dato: Mandag 3.februar, mandag 10. februar og mandag 17. februar 2020
Tid: alle dager fra kl 09-15:00
Onlinekurs og hjemmeoppgave kommer i tillegg
Sted: Lagunen (lokalene til Centrum Traffikskole, Laguneveien 11, 5239 Rådal)
Pris: Kr.7000,- inkl onlinekurs, lunsj alle dager og kursmateriell

Påmelding: Send e-post til dj@bhtbergen.no med bedriftsnavn og navn på
deltakere merk med HMS kurs for VO + AMU

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift
Etter kurset skal deltaker:
• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir
• Har laget HMS kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner for bedriften
• Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift