BHT BERGEN AS I SAMARBEID MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTLAND INVITERER TIL KURS OM

BHT Bergen AS i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Vestland inviterer til kurs om «Arbeid og psykisk helse»

Tidspunkt: Onsdag 6 mai kl 1200-1500.
Sted : Lagunen Storsenter, det store møterommet i 2.etasje i den «gamle delen». Følg skilt til Lagunen Senterforening.
Kurset er gratis for alle medlemsbedrifter.
Målgruppe: Ledere, Verneombud og tillitsvalgte.
Påmelding via kontaktskjema. Husk å skriv hvilket kurs det gjelder. Vi forventer stor pågang og derfor setter vi grense på 3 personer fra hvert firma i første omgang. Påmelding her: http://www.bhtbergen.no/kontakt-oss/
Litt om kurset:
«Kurset er en del av «Sees i morgen» kurspakken og heter «Arbeid og psykisk helse». Målet med kurset er å:
Sette arbeid og psykisk helse på dagsorden og å øke fokus på arbeidets betydning for den psykiske helsen.
Bidra til økt kunnskap om hvordan psykiske helseproblemer kan påvirke arbeidsevnen, og styrke kunnskapen om gode grep på jobb som bidrar til økt jobbmestring.
Bidra til økt inkludering og hindre utstøtning fra arbeidslivet.
NAV Arbeidslivssenter Vestland»