LES MER 1

HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG MEDLEMMER AV AMU

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).
Også arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS opplæring (AML §3-5). Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer.
Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

 

Dato: Mandag 16. september, onsdag 18. september og fredag 20. september
Tid: alle dager fra kl 09-15:00
Sted: Lagunen Storsenter
Pris: Kr.6000,- per deltaker inkl lunsj alle dager og kursmateriell
Påmelding: Send e-post til kontakt@bhtbergen.no med bedriftsnavn og navn på
deltakere eller bruk vårt kontaktskjema: 
http://www.bhtbergen.no/kontakt-oss/ merk med «Påmelding VO/AMU HMS kurs september 2019 bedrifts og deltakers navn»

Dette kurset kan vi også holde på engelsk, ta kontakt med oss om dette er aktuelt for dere.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift

Omfang: 3 samlinger (mandag, onsdag, fredag) Hjemmeoppgaver kommer i tillegg
Etter kurset skal deltaker:

  • Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
    • Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir.
    • Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift