HMS SYSTEM

Møt dine personlige HMS kontakter

BJORN_ATLE_2000PX DORTHE_2000STEINAR_2000PXELISABETH_2000PX

Som medlem hos oss får du hjelp til å lage et HMS system tilpasset bedriftens behov

Dokumentasjon kreves

Kartleggingen, risikovurderingen, handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn.

Kartlegginger

Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og hindre helse og miljøskader. Kartleggingen kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold

Risikovurderinger

I en enkel risikoanalyse stiller du tre spørsmål

1. VI ANALYSERER

Hva kan gå galt, hvor sannsynlig er det, og hva er konsekvensene?

2. VI UTFØRER

Hva kan vi gjøre for å hindre dette eller redusere sannsynligheten for at det skjer

3. DU FÅR BEDRE RESULTATER

Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer?

Eksempel på risiko kan være

  • Belastningslidelser

  • Personalkonflikter

  • Risiko for brann

  • Forurensning av ytre miljø og

  • Personskader på arbeidstakere eller andre

 

Handlingsplaner

ETTER KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING KREVES HANDLING

Vi hjelper bedriften med å lage en skriftlig handlingsplan. Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres. Leder har ansvar for å gjennomføre handlingsplanen og for at det systematiske HMS-arbeidet fungerer.

HMS SYSTEM

Alle virksomheter som produserer en vare eller tjeneste skal utføre sin egen internkontroll (HMS-arbeid) Uavhengig av om virksomheten har hovedansvar eller er underleverandør på en bygge- eller anleggsplass hvor HMS-arbeidet allerede er ivaretatt.

Få system på HMS her


HMS KURS DAGLIG LEDER

I følge Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegges arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og sikkerhet og kunne dokumentere for denne opplæringen. Kravet gjelder øverste leder i virksomheten, men også andre med HMS-ansvar oppfordres til å ta del i opplæringen.

Bestill ditt skreddersydde kurs her

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten er et rådgivende organ og skal være bedriftens sakkyndige innen HMS og samarbeide nært med både ledelsen og de ansatte i pakt med etiske retningslinjer og lov om taushetsplikt.

Bli medlem i dag

member image

Steinar Forshei

Daglig Leder- Kiropraktor

kontakt@bhtbergen.no
Mob.:90041731

member image

Dörte Jensen

Fysioterapeut

dj@bhtbergen.no
Mob.:45883919

member image

Bjørn Atle Mikkelsen

Yrkeshygieniker

bam@bhtbergen.no
Mob.:40463362

member image

Kirsten Rokstad

Dr. Med, Lege

post@doktorrokstad.no
Tel.:55117660

member image

Elisabeth Jebsen Marek

Psykolog

ejm@bhtbergen.no
Mob:90556501

member image

Brit Tharaldsen

Legesekretær

post@doktorrokstad.no
Tel:55117660