HMS SYSTEM

Møt dine personlige HMS kontakter

BJORN_ATLE_2000PX DORTHE_2000STEINAR_2000PXELISABETH_2000PX

Som medlem hos oss får du hjelp til å lage et HMS system tilpasset bedriftens behov

Dokumentasjon kreves

Kartleggingen, risikovurderingen, handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn.

Kartlegginger

Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og hindre helse og miljøskader. Kartleggingen kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold

Risikovurderinger

I en enkel risikoanalyse stiller du tre spørsmål

1. VI ANALYSERER

Hva kan gå galt, hvor sannsynlig er det, og hva er konsekvensene?

2. VI UTFØRER

Hva kan vi gjøre for å hindre dette eller redusere sannsynligheten for at det skjer

3. DU FÅR BEDRE RESULTATER

Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer?

Eksempel på risiko kan være

  • Belastningslidelser

  • Personalkonflikter

  • Risiko for brann

  • Forurensning av ytre miljø og

  • Personskader på arbeidstakere eller andre

 

Handlingsplaner

ETTER KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING KREVES HANDLING

Vi hjelper bedriften med å lage en skriftlig handlingsplan. Hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres. Leder har ansvar for å gjennomføre handlingsplanen og for at det systematiske HMS-arbeidet fungerer.

HMS SYSTEM

Alle virksomheter som produserer en vare eller tjeneste skal utføre sin egen internkontroll (HMS-arbeid) Uavhengig av om virksomheten har hovedansvar eller er underleverandør på en bygge- eller anleggsplass hvor HMS-arbeidet allerede er ivaretatt.

Få system på HMS her


HMS KURS DAGLIG LEDER

I følge Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegges arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og sikkerhet og kunne dokumentere for denne opplæringen. Kravet gjelder øverste leder i virksomheten, men også andre med HMS-ansvar oppfordres til å ta del i opplæringen.

Bestill ditt skreddersydde kurs her

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten er et rådgivende organ og skal være bedriftens sakkyndige innen HMS og samarbeide nært med både ledelsen og de ansatte i pakt med etiske retningslinjer og lov om taushetsplikt.

Bli medlem i dag

member image

Steinar Forshei

Daglig Leder/HMS-rådgiver / Kiropraktor

kontakt@bhtbergen.no
Tlf:90 04 17 31

member image

Dörte Jensen

HMS-rådgiver / Fysioterapeut

dj@bhtbergen.no
Tlf:45 88 39 19

member image

Kirsten Rokstad

Dr. Med Spesialist i Allmennmedisin og Offshorelege

kr@bhtbergen.no
Tlf:55 11 76 60

member image

Bård Wågø

HMS-rådgiver / Yrkeshygieniker

bw@bhtbergen.no
Tlf:93 46 36 51

member image

Elisabeth Jebsen Marek

Psykolog - organisasjonspsykologi

ejm@bhtbergen.no
Tlf:90 55 65 01

member image

Nina Nygård Olsen

HMS rådgiver - psykososialt arbeidsmiljø

nno@bhtbergen.no
Tlf:92 66 65 01

member image

Ingrid Rokstad

Lege i spesialisering i Allmennmedisin

ir@bhtbergen.no
Tlf:93 06 87 21

member image

Sigrun Stølsnes

HMS-rådgiver / Sykepleier

ss@bhtbergen.no
Tlf:95 88 62 59

member image

Brit Tharaldsen

Legesekretær

post@doktorrokstad.no
Tlf:55117660