HMS KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU MEDLEMMER MAI/JUNI 2021

HMS KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU MEDLEMMER MAI/JUNI 2021


Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og
medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere
HMS opplæring (AML §6-5).
Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid,
slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMSarbeidet.

  • Dato: Mandag 31.mai, onsdag 2.juni og fredag 4.juni 2021
  • Tid: alle dager fra kl 0830-1500
    Onlinekurs og hjemmeoppgave kommer i tillegg
  • Sted: Digital live undervisning (vi sender ut link til møteplattform)
  • Pris: Kr.7000,- inkl onlinekurs og kursbevisPåmelding: Send e-post til dj@bhtbergen.no med bedriftsnavn og navn på
deltakere merk med HMS kurs for VO + AMU

DIGITALT-HMS-KURS-FOR-LEDERE-MAI-2021