Hms Kurs For Verneombud Og Amu Medlemmer Juni 2020

HMS KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU MEDLEMMER JUNI 2020

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5).
Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Dato: Mandag 7.september, onsdag 9. september og torsdag 10.september 2020
Tid: alle dager fra kl 0900-15:30
Onlinekurs og hjemmeoppgave kommer i tillegg
Sted: Lagunen (lokalene til Centrum Traffikskole, Laguneveien 11, 5239 Rådal)
Pris: Kr.7000,- inkl onlinekurs, lunsj alle dager og kursmateriell
Påmelding: Send e-post til dj@bhtbergen.no med bedriftsnavn og navn på
deltakere merk med HMS kurs for VO + AMU

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøarbeid og relevante HMS forskrifter som gir resultatforbedring
• Arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter etter Arbeidsmiljøloven
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Forebygging vs gjenoppretting i arbeidsmiljøarbeidet
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll – Gruppeoppgaver/case-løsning i egen bedrift

Etter kurset skal deltaker:
• Ha kunnskap om hva det innebærer å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Vet hvilke plikter, rettigheter, muligheter og utfordringer rollen gir
• Har laget HMS kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner for bedriften
• Ha fått inspirasjon, trygghet og kunnskap nok til å utøve HMS oppgavene i egen bedrift