Helse

Bedriftslege

Vi hjelper deg blant annet med:

• Målrettet helseovervåkning tilpasset arbeidet den enkelte utfører, vurdert ut fra helsefare og risiko for å utvikle sykdom og skade.
• Helseundersøkelse hos lege basert på helsetilstand og risiko for å utvikle helserelaterte plager/ sykdommer
• Øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller ulykke hos bedriftslegen hvis fastlegen ikke er tilgjengelig
• Utføre arbeidsrelaterte helsekontroll og vaksiner enten hos bedriften eller i vår klinikk på Lagunen.
• Utredninger og henvisninger ved arbeidsrelaterte plager.
• Attester og rekvisisjoner, for eksempel offshoreattester
• Vaksinering (influensa, hepatitt, tetanus, rabies ..)
Noen forskrifter krever at arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse:
Eksempler på arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:
• Arbeid med ioniserende stråling
• Arbeid med asbest
• Arbeid som innebærer støy (hørselskontroll)
• Dykking
• Bergarbeid
• Arbeid med biologiske faktorer
• Arbeid med kjemikalier
• Ved arbeid ved dataskjerm (synsprøve)
• Ved arbeid ved avløpsanlegg
• Ved arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor • Ved arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner
• Ved arbeid som utføres hovedsakelig om natten
• Ved arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader

Organisasjonspsykolog

Vi hjelper deg blant annet med:

• Psykologisk rådgivning
• Forebygging og oppfølging ved for eksempel stressplager og utbrenthet
• Bistand ved mobbing
• Bistand til konfliktløsning i forhold til grupper og enkeltpersoner
• Beredskap og oppfølging av involverte og berørte etter ulykker og øvrige hendelser
• Rus og spilleavhengighet / AKAN oppfølging
• Rådgivning ved ansettelser av nye medarbeidere
• Leder- og medarbeiderutvikling
• Bistand ved omstilling, omorganisering og eventuell nedbemanning