Gratis temamøte om Covid-19 – testing, karantene og regelverk

Gratis temamøte om Covid-19 – testing, karantene og regelverk

Til alle våre medlemsbedrifter

Av naturlige årsaker får vi en del spørsmål knyttet til korona.

Spesielt om hva regelverk sier ift testing, karantene og smittevern for ansatte.

Tid: Vi inviterer derfor til et gratis temamøte om Korona tirsdag 8 sept kl 1530 -1700.

Sted: Lagunen Storsenter, møterom «LAKKEN» ( det store møterommet i 2.etasje i den eldste delen av Lagunen).
Fra BHT stiller dr.med Kirsten Rokstad og spesialsykepleier Sigrun Stølsnes som arbeider for tiden også ved Koronatelefonen hos Bergen Kommune.

Påmelding: Send gjerne deres spørsmål på forhånd inn til oss på kontakt@bhtbergen.no.

Påmelding til: dj@bhtbergen.no