Digitalt Hms-kurs For Leder Desember 2020

DIGITALT HMS-KURS FOR LEDER DESEMBER 2020

  • Arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS opplæring ift AML §3-5.
  • På dette kurset gis det grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet
  • Tid: Mandag 14.desember 2020 kl 0830 -1500
    Sted: Digital live undervisning (vi sender ut link til møteplattform)
    Pris: 3000,- inkl kursbevis

  • Påmelding: Send e-post til dj@bhtbergen.no med bedriftsnavn og navn på deltakere og merk med HMS kurs for leder