BEDRIFTSHELSETJENESTE SKJEMA

Laguneveien 11

95200208

Ditt navn* :
Din epost* :
Din bedrift :
Din beskjed :
Hva er en bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tjenesten skal være bedriftens sakkyndige innen HMS og samarbeide nært med både ledelsen og de ansatte i pakt med etiske retningslinjer og lov om taushetsplikt.

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste?

Den såkalte bransjeforskriften beskriver nærmere hvilke bransjer som må ha bedriftshelsetjeneste. Eksempler på slike bransjer er skogbruk, bergverk, industri og verkstedsvirksomhet, hotell- og restaurantbransjen, renovasjon, transport, lasting og lossing, renhold, politi og brannvesen.